miércoles, 27 de noviembre de 2013

Dos poemas de "Arquitectura yo" en macedonio

Marija Krstevska ha traducido "Tejados" y "Yo, o mi idea de yo" al macedonio:

ПОКРИВИ

На покривите,
                        снег,
и во прстите истото чувство,
бавно
рушење
на сé што допирам.

Не го занемарувам движењето на светлината,
но не знам дали е губиток
                                             или промена.

Мојата доверба,
исто како светулка,
не е лесна да се улови
и осветлува малку.

Се прашувам што ли мислиш за мене.
  
ЈАС ИЛИ МОЈАТА ЗАМИСЛА ЗА МЕНЕ

Имам склоност да генерализирам:
затоа пишувам шума
иако знам дека не постојат две исти дрвја,

затоа пишувам јас.

Меѓутоа, понекогаш се градам.
Меѓутоа, понекогаш се рушам.
Или дури и двете нешта:

како дете што се раѓа
во брод што тоне.

No hay comentarios:

Publicar un comentario